בית > תאריכים וכרטיסים

תאריכים וכרטיסים

אוגוסט

תאריךיוםשעהשם ההצגהמקוםלרכישה
25/08/2016יום חמישי20:00ההיפך מחימוזיאון הטבע, רח' הרב מוהליבר 6, ירושליםלרכישת כרטיסים
25/08/2016יום חמישי20:00הדרך לעין חרודסטודיו ניסן נתיב, נועם 5, ת"א יפו.לרכישת כרטיסים
26/08/2016יום שישי20:00הדרך לעין חרודסטודיו ניסן נתיב, נועם 5, ת"א יפו.לרכישת כרטיסים

ספטמבר

תאריךיוםשעהשם ההצגהמקוםלרכישה
06/09/2016יום שלישי20:00אקס חמותי החורגתתיאטרון תמונע, שונצינו 8, ת"אלרכישת כרטיסים
07/09/2016יום רביעי20:00אקס חמותי החורגתתיאטרון תמונע, שונצינו 8, ת"אלרכישת כרטיסים
22/09/2016יום חמישי20:00ההיפך מחימוזיאון הטבע, רח' הרב מוהליבר 6, ירושליםלרכישת כרטיסים
29/09/2016יום חמישי20:00ההיפך מחימוזיאון הטבע, רח' הרב מוהליבר 6, ירושליםלרכישת כרטיסים

אוקטובר

תאריךיוםשעהשם ההצגהמקוםלרכישה
25/10/2016יום שלישי20:00אקס חמותי החורגתתיאטרון תמונע, שונצינו 8, ת"אלרכישת כרטיסים
26/10/2016יום רביעי20:00אקס חמותי החורגתתיאטרון תמונע, שונצינו 8, ת"אלרכישת כרטיסים