בית > > קול קורא – זירת מחול 2016

קול קורא – זירת מחול 2016


פרויקט 'זירת מחול' של הזירה הבין-תחומית מזמין יוצרים
מתחום המחול להגיש הצעות ליצירות חדשות במחול לשנת 2016.

הפרויקט מציע תכנית ייחודית, המעניקה למספר מצומצם של יוצרים אפשרות להעמיק
במדיום המחול, דרך חקירה עצמית משמעותית. התהליך ילווה באופן הפקתי ואמנותי על ידי
צוות מקצועי בהנחייתו של סהר עזימי, בדרך ליצירה חדשה.
בסוף הפרויקט יוצגו עבודות המחול של המשתתפים בפסטיבל זירת מחול, בקיץ 2016 .
תהליך הבחירה ייעשה לפי ההגשות הכתובות בלבד ואינו כולל פרזנטציות.
אנא השקיעו מחשבה בהצגת הפרויקט שלכם ונסו להתמקד בשאלות המחקר של היצירה.
ניתן להגיש יצירות חדשות בלבד שתהליך היצירה שלהם יתחיל עם תחילת התוכנית.
השנה יינתן דגש על יצירות שמגיבות למרחב בו הן מתקיימות, במימד חברתי-פוליטי,
כמו במימד השפה הבימתית, מתוך אמונה שבכוחה ומתפקידה של האמנות ליצור דיון ולעורר
שאלות. מעגל היוצרים שמתכנס אחת לחודש ידון באפשרויות התגובה בין ההיבט האישי
וההשפעות הסביבתיות על היצירה.

השנה הורחבה הוועדה האמנותית של זירת מחול, שתיכנס לעבודה איתנו כבר בשלב קריאת ההגשות.
פרויקט 'זירת מחול' של הזירה הבין-תחומית מזמין יוצרים
מתחום המחול להגיש הצעות ליצירות חדשות במחול לשנת 2016 .
נא להוסיף קורות חיים עם תמונה ולינקים ליצירות קודמות.
הגשות כתובות יש לשלוח למייל | Haziradance@gmail.com
להגשה עד לתאריך 8.11.15

IMG_2303