בית > תאריכים וכרטיסים > הזירה מארחת: צ ל מ / מאת תמר בורר