בית > תאריכים וכרטיסים

תאריכים וכרטיסים

דצמבר

תאריךיוםשעהשם ההצגהמקוםלרכישה
13/12/2017יום רביעי20:00ספרייה בלילהספריית קטמון, רחוב אליעזר הגדול 2, פינת יהודה הנשיאלרכישת כרטיסים
14/12/2017יום חמישי19:00ההיפך מחימוזיאון הטבע בירושלים, רחוב מוהליבר 6לרכישת כרטיסים
15/12/2017יום שישי19:00פוג'הימקא הבינלאומית ירושלים
16/12/2017יום שבת20:00אקס חמותי החורגתתיאטרון הבית, ‎בית ניסן נתיב ע"ש אלכסנדר גראס, נועם 5 , יפולרכישת כרטיסים
20/12/2017יום רביעי20:00בשורות נעימות ומשיבות נפשסטודיו הזירה הבין-תחומית, האומן 16 ירושלים, בית גיללרכישת כרטיסים
20/12/2017יום רביעי21:00הדרך לעין חרודתיאטרון הבית, ‎בית ניסן נתיב ע"ש אלכסנדר גראס, נועם 5 , יפולרכישת כרטיסים
21/12/2017יום חמישי20:00אקס חמותי החורגתסטודיו הזירה הבין-תחומית, האומן 16 ירושלים, בית גיללרכישת כרטיסים
21/12/2017יום חמישי21:00גוליברתיאטרון הבית, ‎בית ניסן נתיב ע"ש אלכסנדר גראס, נועם 5 , יפו:לרכישת כרטיסים
22/12/2017יום שישי21:00גוליברתיאטרון הבית, ‎בית ניסן נתיב ע"ש אלכסנדר גראס, נועם 5 , יפו:לרכישת כרטיסים
24/12/2017יום ראשון20:30גוליברמרכז ז'ראר בכר, אולם ליאו מודל, ירושליםלרכישת כרטיסים
25/12/2017יום שני20:30הדרך לעין חרודמרכז ז'ראר בכר, אולם ליאו מודל, ירושליםלרכישת כרטיסים
28/12/2017יום חמישי19:00ההיפך מחימוזיאון הטבע בירושלים, רחוב מוהליבר 6לרכישת כרטיסים

ינואר

תאריךיוםשעהשם ההצגהמקוםלרכישה
11/01/2018יום חמישי19:00ההיפך מחימוזיאון הטבע בירושלים, רחוב מוהליבר 6לרכישת כרטיסים
25/01/2018יום חמישי19:00ההיפך מחימוזיאון הטבע בירושלים, רחוב מוהליבר 6לרכישת כרטיסים
25/01/2018יום חמישי20:00אקס חמותי החורגתסטודיו הזירה הבין-תחומית, בית גיל, האומן 16 ירושליםלרכישת כרטיסים
27/01/2018יום שבת20:00אקס חמותי החורגתתיאטרון הבית, ‎בית ניסן נתיב ע"ש אלכסנדר גראס, נועם 5 , יפולרכישת כרטיסים

פברואר

תאריךיוםשעהשם ההצגהמקוםלרכישה
08/02/2018יום חמישי19:00ההיפך מחימוזיאון הטבע בירושלים, רחוב מוהליבר 6לרכישת כרטיסים
08/02/2018יום חמישי21:00נפיליםתיאטרון הבית, ‎בית ניסן נתיב ע"ש אלכסנדר גראס, נועם 5 , יפולרכישת כרטיסים
09/02/2018יום שישי21:00נפיליםתיאטרון הבית, ‎בית ניסן נתיב ע"ש אלכסנדר גראס, נועם 5 , יפולרכישת כרטיסים
10/02/2018יום שבת18:45נפיליםתיאטרון הבית, ‎בית ניסן נתיב ע"ש אלכסנדר גראס, נועם 5 , יפולרכישת כרטיסים
10/02/2018יום שבת21:00נפיליםתיאטרון הבית, ‎בית ניסן נתיב ע"ש אלכסנדר גראס, נועם 5 , יפולרכישת כרטיסים
15/02/2018יום חמישי21:00גוליברתיאטרון הבית, ‎בית ניסן נתיב ע"ש אלכסנדר גראס, נועם 5 , יפולרכישת כרטיסים
15/02/2018יום חמישי21:00הדרך לעין חרודתיאטרון הבית, ‎בית ניסן נתיב ע"ש אלכסנדר גראס, נועם 5 , יפולרכישת כרטיסים
16/02/2018יום שישי14:00גוליברתיאטרון הבית, ‎בית ניסן נתיב ע"ש אלכסנדר גראס, נועם 5 , יפולרכישת כרטיסים
17/02/2018יום שבת21:00הדרך לעין חרודתיאטרון הבית, ‎בית ניסן נתיב ע"ש אלכסנדר גראס, נועם 5 , יפולרכישת כרטיסים
17/02/2018יום שבת20:00אקס חמותי החורגתתיאטרון הבית, ‎בית ניסן נתיב ע"ש אלכסנדר גראס, נועם 5 , יפולרכישת כרטיסים
22/02/2018יום חמישי19:00ההיפך מחימוזיאון הטבע בירושלים, רחוב מוהליבר 6לרכישת כרטיסים
22/02/2018יום חמישי20:00אקס חמותי החורגתסטודיו הזירה, בית גיל, האומן 16 תלפיות, ירושליםלרכישת כרטיסים

מרץ

תאריךיוםשעהשם ההצגהמקוםלרכישה
08/03/2018יום חמישי19:00ההיפך מחימוזיאון הטבע בירושלים, רחוב מוהליבר 6לרכישת כרטיסים
22/03/2018יום חמישי19:00ההיפך מחימוזיאון הטבע בירושלים, רחוב מוהליבר 6לרכישת כרטיסים