Jerusalem


I love Jerusaelm & Jerusalem loves me (2010)
גיא ברילר – מסע בירושלים

במהלך ספירת העומר, יצא האמן גיא ברילר למסע בירושלים, במרחב המכונה גבעת רם, המזוהה גם כגבעת הממשל. בעזרת קרוון נייד המשמש גם כסטודיו, גיא ברילר התארגן לחיות במרחב הזה במשך 49 ימי ספירת העומר. במסגרת המסע ביצע האמן פעולות שונות, כגון: טיול, נסיעה, נדודים, צעידה, תעמולה, מפגשים עם אמנים עמיתים וקיום טקסים שונים. פעולות אלו תועדו והועברו בשידור חי ורצוף באתר: www.thebproject.org