עולמות: מחזור שירים כנען־עתידני
אנה ווילד
בית הזירה החדש | מתחם הפרסה
ההיפך מחי
מיכל ואעקנין ואילנית בן יעקב
מוזיאון הטבע, ירושלים
עולמות: מחזור שירים כנען־עתידני
אנה ווילד
בית הזירה החדש | מתחם הפרסה
מכח אותה תנועה
מיקה קופפר
בית הזירה החדש | מתחם הפרסה
כושלירבאק
נורית דרימר
בית הזירה החדש | מתחם הפרסה
מכח אותה תנועה
מיקה קופפר
בית הזירה החדש | מתחם הפרסה
ההיפך מחי
מיכל ואעקנין ואילנית בן יעקב
מוזיאון הטבע, ירושלים
ביה״ס למזג אויר: נון טרופו
גיא גוטמן
בית הזירה החדש | מתחם הפרסה
קופים
עמית דרורי
בית הזירה החדש | מתחם הפרסה
קופים
עמית דרורי
בית הזירה החדש | מתחם הפרסה
קופים
עמית דרורי
בית הזירה החדש | מתחם הפרסה
עולמות: מחזור שירים כנען־עתידני
אנה ווילד
בית הזירה החדש | מתחם הפרסה
backstage
נגישות