כושלירבאק
נורית דרימר
בית הזירה החדש | מתחם הפרסה
הדרך לעין חרוד
צבי סהר
בית הזירה החדש | מתחם הפרסה
עולמות: מחזור שירים כנען־עתידני
אנה ווילד
בית הזירה החדש | מתחם הפרסה
כלבה טובה ירושלים
הילה גולן
בית הזירה החדש | מתחם הפרסה
הדרך לעין חרוד
צבי סהר
בית הזירה החדש | מתחם הפרסה
ההיפך מחי
מיכל ואעקנין ואילנית בן יעקב
מוזיאון הטבע, ירושלים
ההיפך מחי
מיכל ואעקנין ואילנית בן יעקב
מוזיאון הטבע, ירושלים
backstage
נגישות