When Your Dead


When you're dead you're done (2011)

קו-פרודוקציה שוויצרית/ישראלית
שיתוף פעולה בין הזירה הבין-תחומית ופסטיבל Culture Scapes 2011

יצירת תיאטרון מחול על קו התפר שבין נהנתנות לפחד, בין אירוניה לתמימות, בין ירושלים לבזל.
אירוע תיאטרלי מעורר חושים וחוצה גבולות.
תביאה מרטין (כוריאוגרפית מבאזל), ותכלת ויסטוב (יוצרת תיאטרון חזותי מירושלים) יצרו מופע, בו מתפרקים היבטים שונים של הנאה להתרחשות בימתית רב שכבתית.
שתי יוצרות צעירות משתי תרבויות משלימות ומנוגדות, נאבקות בריקנות שבסוף ההנאה.
שותפים ליצירה: איתמר מנדספלור (אמן חזותי מירושלים) ומתיאס מויי (במאי תיאטרון מאמסטרדם).